Straffedømte soner i eget hjem

Halvparten av de straffedømte som søker om soning med elektronisk fotlenke får innvilget søknaden.

Foto: Scanpix
Næringsliv

1.248 har søkt om å få sone deler av dommen sin med fotlenke, og halvparten har fått innvilget søknaden, viser tall fra Justisdepartementet.Justisminister Knut Storberget (Ap) sier at årsaken til at ikke enda flere får innvilget søknaden er de strenge kravene som stilles til søkerne. Prøveordningen med elektronisk soning startet i seks av landets fylker for ett år siden. Den innebærer at de domfelte som hovedregel kan sone deler av straffen i sitt eget hjem.- Erfaringene så langt har vært gode. Det er store muligheter for at ordningen blir gjennomført på landsbasis, sier Storberget til NRK.Bare 19 personer er sendt tilbake til fengsel på grunn av regelbrudd under soning med fotlenke.

Nyheter
Næringsliv