Tankratene krabber oppover

Tankratene stiger, men det er langt igjen til break even-nivåer for rederne.

Frontlines VLCC Front Vista - Foto: Selskapet

Det rapporteres om seks VLCC-slutninger fra Gulfen. Ratene stiger noe.Samtlige VLCC-er går østover Ratene ligger på WS 40 for tre av skipene, tilsvarende en inntjening rundt 17.000 dollar per dag, mot WS 32 til WS 39 tidligere i uken.Ett VLCC-skip får WS 37, mens det ikke er oppgitt noen rate på de to siste skipene.John Fredriksens Frontlines breakeven-nivåer for VLCC-ene er 32.400 dollar.Frontline stiger fem prosent itl 146,50 kroner.