Tyskland EUs største sponsor

Tyskland troner på toppen av listen over de største bidragsyterne til EUs budsjetter. Hellas og Polen får mest tilbake.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel - Foto: Scanpix

EU-kommisjonen la tirsdag fram en oversikt over pengestrømmene til og fra EU-kassa. Som tidligere år var det i 2008 de tyske skattebetalerne som bidro mest til fellesskapet, med en netto innbetaling på 8,8 milliarder euro, om lag 76 milliarder kroner. Dette var en økning på 1,4 milliarder euro fra året før.Hellas mottok på sin side 6,6 milliarder euro i netto tilførsel fra EU-fellesskapet, mens Polen fikk nest mest med 4,4 milliarder euro.Alle medlemslandene betaler betydelige summer for å være med i EU, mens pengestrømmen tilbake til medlemslandene blant annet er basert på kriterier om sosial utjevning.Fra vest til østI grove trekk er det de nye medlemslandene fra den tidligere kommunistiske østblokken som mottar nettooverføringer fra fellesskapet, i tillegg til Hellas, Portugal og Spania.I fjorårets EU-budsjett på 116, 5 milliarder euro, ble om lag 40 prosent brukt på jobbsatsing, investeringer i infrastruktur og bedring av konkurransevilkår i EUs næringsliv, blant annet som følge av finanskrisen. Nesten like mye, 37 prosent, ble brukt på overføringer til landbruket.Den enorme landbrukspotten er gammelt stridstema i EU-systemet, og vil havne øverst på dagsorden når EU-landene neste år skal gjennomgå budsjettene.