Veidekke skal bygge E6

Veidekke Entreprenør AS har sikret seg E6-kontrakt verdt nesten 400 millioner kroner.

Foto: Scanpix

Veidekke Entreprenør AS har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om bygging av ny firefelts motorvei på E6 mellom Boksrud og Minnesund i Akershus. Kontraktssummen er på 378 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.Det skal bygges ca 7,5 kilometer motorvei for hastighet 100 km/t med fire kjørefelt og total bredde 20 meter. 1,2 kilometer skal gå i Eidsvolltunnelen, som skal rustes opp og få ett nytt løp i tillegg.Oppdraget omfatter også 900 meter med lokalveier, samt riving av eksisterende og oppføring av fire nye overgangsbruer. Heleutbyggingen skjer som utvidelse av eksisterende E6, heter det i en børsmelding.Arbeidene starter opp i løpet av oktober, og skal være avsluttet i løpet av mai 2012.