3.808 konkurser på ni måneder

I løpet av årets ni første måneder har antallet konkurser økt med 55 prosent i forhold til samme periode i 2008.

Foto: Are T. Samsonsen, Akam.no
Næringsliv

Konkurstallene stiger fortsatt. I løpet av årets ni første måneder har antallet konkurser økt med 55 prosent i forhold til samme periode i 2008. Mens økningen i forhold til fjoråret var 61 prosent etter årets åtte første måneder, er det tilsvarende tallet 55 prosent etter at dataene for september er kommet med.- Selv om økningen nå har flatet litt ut, er tendensen den samme som vi har sett hele dette året. Det har blitt flere konkurser, og det er rimelig å anta at dette har sammenheng med finanskrisa. Vi ser stadig en stigning. Lite taler for at konkurstallene skal begynne å synke, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret i en pressemelding.I løpet av årets første ni måneder var det 3.808 konkurser, mens det tilsvarende tallet for fjoråret var 2.453.Det samlete antallet konkurser og tvangsavviklinger har økt i alle fylkene, sammenlignet med fjorårets ni første måneder.Den største prosentvise økningen i konkurser finner vi i Finnmark, med 116.7 prosent. I Hedmark er økningen 100 prosent.Minst økning har Nord-Trøndelag, som har 24.6 prosent flere konkurser enn de hadde i løpet av fjorårets ni første måneder.

Nyheter
Næringsliv