Underskuddet på det amerikanske statsbudsjettet i skatteåret 2009 tilsvarer nesten 8 billioner kroner. Det er ny rekord.En rekke faktorer har bidratt til det enorme underskuddet, blant annet har skatteinntektene sunket på grunn av finanskrisen og den økonomiske nedgangen. I tillegg har den amerikanske staten brukt 1.4 billioner kroner til å redde kriserammede finansselskaper, og 1,1 billioner på økonomiske stimuleringstiltak.Den forrige underskuddsrekorden ble satt i fjor, da budsjettunderskuddet var på 2,6 billioner kroner. Barack Obama mener årsaken til at det allerede velvoksne underskuddet nå har eksplodert, er at den amerikanske økonomien var i svært dårlig forfatning da han overtok som president.Det amerikanske skatteåret 2009 var over i forrige uke.