Skipsmeglerhuset Bassøe skriver i sin siste ukerapport, som ble sluppet i ettermiddag, at uken startet med god aktivtet i den arabiske gulfen (AG) for VLCC-ene, men at uken endte rolig som følge av høstferie. Det ventes at begynnelsen afv neste uke også vil være rolig. Vestover har aktiviteten vært større.Ifølge ukerapporten fikk moderne VLCC-er fra Gulfen til Korea fredag ettermiddag rater på worldscale (WS) 38,5, som var ned 1,5 WS-poeng i forhold til foregående uke. Det tilsvarer en inntjening på 18.505 dollar, mot 20.345 dollar per dag uken før.Moderne VLCC-er til Europa fikk WS 26, som var ned 1,5 WS-poeng i forhold til forrige rapport. Det tilsvarer en inntjening på 5.020 dollar, mot 7.480 dollar per dag i foregående uke.Ratene fra Vest-Afrika til US Gulf var på WS 45, som var opp 2,5 WS-poeng sammenlignet med forrige uke. Den daglige inntjeningen var på 25.674 dollar per dag, mot 22.707 dollar i foregående uke.Suezmax-er fra Vest-Afrika til Philadelphia fikk en rate på WS 60, som er ned 2,5 WS-poeng i forhold til uken før. Inntjeningen var på 17.766 dollar per dag, mot 20.058 dollar dagen uken før.Suezmax-ratene fra Svartehavet (Novorossisk) til Italia (Augusta) var på WS 70, ne 2,5 WS-poeng, noe som betyr at den daglige inntjeningen nå er på 26.432 dollar, mot 29.073 dollar uken førJohn Fredriksens Frontlines breakeven-nivåer for VLCC-ene og suezmax-ene er henholdsvis 32.400 og 25.300 dollar.