Nye tall viser at produsentprisene i Kina falt 5,8 prosent på årsbasis i oktober, fra 7,0 prosent måneden før, melder TDN Finans.Det var ifølge Bloomberg ventet at produsentprisene ville falle med 5,2 prosent.Konsumprisindeksen, KPI, i landet dalte med 0,5 prosent på årsbasis i oktober. Man hadde her ventet et fall på 0,4 prosent.I foregående måned falt konsumprisene i Kina med 0,8 prosent på årsbasis.Samtidig steg Kinas investeringer i anleggsaktiva i urbane områder 33,1 prosent i perioden januar til oktober 2009, sammenlignet med samme periode året før.Det var på forhånd ventet at investeringene ville stige med 33,5 prosent, fra 33,3 prosent i samme periode året før.Kinas handelsbalanse viste et overskudd på 23,99 milliarder dollar i oktober 2009, mot 12,93 milliarder måneden før.På forhånd var det ventet at balansen skulle være 18,90 milliarder dollar.Eksporten falt samtidig med 13,8 prosent på årsbasis, mot en ventet nedgang på 13,0 prosent, mens importen var ned 6,4 prosent, mot et ventet fall på 1,0 prosent.