Alvorlige i oppdrettsnæringen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er bekymret for den alvorlige lusesituasjonen i oppdrettsnæringen.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix
Næringsliv

- Jeg føler meg trygg på at alle skjønner alvoret. Jeg er også trygg på at vi har virkemidlene som er nødvendig for å komme lakselusa til livs.Det sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen til NTB etter torsdagens raskt sammenkalte møte om den alvorlige lusesituasjonen i oppdrettsnæringen.Lakselusa er i ferd med å ta knekken på store mengder oppdrettslaks og er en stor trussel for villaksen.- Vi har tida på oss fram til våren, når laksesmoltens vandring starter. Jeg har en god magefølelse for at vi skal håndtere dette på en god måte, etter å ha hørt alle involverte, sier Berg-Hansen.Hun sier at oppdrettsbedriftene selv har en stor utfordring. I likhet med Mattilsynet ser hun helst at oppdrettsnæringen selv rydder opp.- Dersom dette ikke skjer, har Mattilsynet et sett av virkemidler, innbefattet pålegg om brakklegging og utslakting. Jeg har ikke tenkt å instruere Mattilsynet på noe vis. De står fritt til å bruke alle nødvendige virkemidler, sier Berg-Hansen.- Tar ansvar- Havbruksnæringen tar ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak i forbindelse med lakselussituasjonen som har oppstått, sier Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).Uttalelsen kommer etter møtet med fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) torsdag.Ifølge Andreassen var den politiske ledelsen i Fiskeri- og kystdepartementet tydelig på at fiskehelse og miljøspørsmål står høyt på dagsorden, og det forventes handling.Stor satsingAndreassen peker på tre viktige faktorer som er avgjørende for å lykkes før smoltutvandringen fra elvene:Oppdrettsbedriftene må koordinere arbeidet sitt mot lakselus. Offentlige myndigheter må gjøre det samme og samtidig være løsningsorienterte. For det tredje mener Andreassen at begrensninger og panikktiltak ikke er veien å gå. Mattilsynet har fullmakt til å gripe inn med tvangstiltak dersom havbruksnæringen ikke selv tar grep som virker.- Havbruksnæringen iverksetter nå den største koordinerte satsingen noensinne for å unngå at lusenivået i sjøen skal være et problem for oppdrettslaks og villaks til våren, ifølge Andreassen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv