- Det er relativt uvanlig, men ikke helt ukjent at det fanges slike deformerte torsker, sier kommunikasjonssjef Olav Lekve i Fiskeridirektoratet til NTB.Monstertorskene kjennetegnes ved et deformert munnparti og en knekk i nakkeregionen. I tillegg er den unormalt feit.
Kan ha rømtBenekter
Lekve sier at Fiskeridirektoratet har berettiget mistanke om at torskene har rømt fra oppdrettsanlegg.- Sammenligning av DNA er metoden vi bruker når det er mistanke om urapportert rømming, sier Lekve.Lokale fiskere er på sin side ikke i tvil om at monstertorsken har rømt fra oppdrettsmerder. De hevder at det er tatt opp rundt 5.000 deformerte torsker, alt innenfor et begrenset område.Selskapet som har den lokale mistanken rettet mot seg, nekter imidlertid for at monstertorsken kan stamme fra deres anlegg.- Når jeg sier det ikke er vår fisk som har rømt, så er det fordi vi har markedets beste fisk. Vi har ikke deformert torsk, sier administrerende direktør Dag Hansen i Lofitorsk til Nettavisen.Han legger til at anlegget bruker doble merder. Dessuten inspiseres anlegget med dykkere hver tredje uke.Han sier at en rømming derfor er «rett og slett umulig».