Norges Bank med Svein Gjedrem i spissen har i hele åtte år betalt såkalt ventelønn til et knippe tidligere ansatte, skriver VG mandag.Ordningen har holdt på siden 2001, og koster Norge Bank årlig en sted mellom 85 og 90 millioner kroner.Tilnærmet ingen av de ansatte som gikk med på avtalen i 2001 har fått seg nye jobber. Mange av dem har gått fra ventelønn og over på førtids-pensjonering.Ventelønnen utgjør 66 prosent av bruttolønn.