Farstad Shipping er blitt informert om at rederiets skip i Australia vil bli påvirket av en streik 17. og 18. november. Streiken er i regi av Maritime Union of Australia (MUA), som representerer matroser og catering-personell, går det frem av en børsmelding.Streiken vil kunne omfatte 17 av Farstads 20 skip på australsk sokkel.En streik vil maksimalt kunne påføre Farstad Shipping tapte inntekter på 3-4 millioner kroner per dag.- Streikens første fase vil vare i 48 timer, men fagforeningen kan senere velge å trekke Farstad Shipping med i en ny streik som ledd i en mer omfattende streik, skriver selskapet videre i meldingen.