Økokrim har i dag kommet med en endelig henleggelse av saken mot utbyggerne av Ansgar Hotel i Oslo. Leietaker Choice Hotels Scandinavia beklager at Økokrim konkluderer med grov sosial dumping, men at de ansvarlige samtidig får gå fri.Etter Petter A. Stordalens løfte om kompensasjon til arbeiderne, har fem bosniere rettet krav gjennom Oslo Bygningsarbeiderforbund (OBF). Disse fikk i desember i fjor utbetalt totalt 500.000 kroner. Choice vil i dialog med OBF arbeide mot en avslutning basert på Økokrims rapport.I juni 2007 inngikk Choice en leieavtale med Realinvest Holding, eier og utbygger av Angar Hotel. Den 21. mai 2008 gikk Arbeidstilsynet og Økokrim til razzia mot byggeplassen i Møllergata 26, med mistanke om sosial dumping blant bosniske bygningsarbeidere. Etter en lengre etterforskning kom Økokrim i dag med sin konklusjon