Stimuleringstiltak kan holde USAs økonomi gående en stund, men fortsatt høy arbeidsløshet kan skape problemer på lengre sikt, advarer Verdensbanken.Arbeidsløsheten i USA steg i oktober til 10,2 prosent og vil trolig forbli høy neste år. Det vil skape problemer for finanssektoren, sa Verdensbankens president Robert Zoellick onsdag.- Folk kommer til å få problemer med forfall på kredittkortlån og forbrukslån, de kommer ikke til å være i stand til å betale gjelda si, og enkelte banker kommer fortsatt til å ha problemer med råtne lån.De statlige stimuleringstiltakene for økonomien vil trolig gi økonomisk vekst fram til sommeren neste år, men ifølge Zoellick må forbruksvekst og investeringer ta over etter dette.- Hvis man fortsatt har høy arbeidsløshet på dette tidspunktet, og hvis forbrukerne fortsatt konsentrer seg om å spare penger og betale ned lån, tror jeg ikke de vil kunne bli noen drivkraft for økonomisk vekst, advarer han. (©NTB)