Tall fra SSB viser at eksportverdien for varer i oktober kom opp i 65 milliarder kroner, med en import på 37,5 milliarder kroner. Både eksport og import av varer økte sammenlignet med foregående måneder, og handelsbalansen på 27,4 milliarder kroner er den høyeste siden juli i år.Handelsbalansen steg dermed hele 27 prosent fra september. Importverdien i samme periode var omtrent uendret, ned 1 prosent, mens eksporten gikk opp 9 prosent fra september. Det er særlig eksportverdien for råolje som styrker oktober-tallene.