Medvedev kjemper mot klokken i Russland

Døgnet har mange timer, sa dikteren Arnulf Øverland. Altfor mange, mener president Dmitrij Medvedev, som nå vil redusere tallet på tidssoner i Russland.

Russlands tredje president, Dmitrij Medvedev - Foto: Scanpix
Næringsliv

I dag er landet inndelt i hele 11 slike soner, fra Østersjøen i vest til Stillehavet i øst. Det betyr at når uret på klokketårnet i Kreml i Moskva viser 12, er klokken bare 11 i enklaven Kaliningrad ved østersjøkysten, men 21 i stillehavsbyen Vladivostok.Landets veldige utstrekning - mer enn 8.850 kilometer fra øst til vest - er en kilde til nasjonal stolthet for russere flest. Men denne utstrekningen skaper også store praktiske problemer, ikke minst for moderniseringen av Russlands økonomi.Moskva og Sibir For hva hvis Igor på et kontor i Moskva trenger en viktig opplysning fra Aleksandr ved en fabrikk i Sibir? Dersom Igor ringer ut på ettermiddagen, har Aleksandr for lengst gått fra jobben, og sitter foran fjernsynet hjemme hvis han ikke allerede har lagt seg.Dersom antallet tidssoner reduseres, vil disse problemene også bli mindre, sa president Medvedev i sin tale om nasjonens tilstand tidligere denne måneden.- Forholdene i andre land viser oss at dette er mulig, framholdt han.Den russiske presidenten henviste til USA, som greier seg med fire hovedtidssoner (pluss en hver for Alaska og Hawaii). Han pekte også på Kina, der Mao Zedong avskaffet de fem gamle tidssonene og erstattet dem med sentralisert Beijing-tid, da kommunistene kom til makten i 1949.

Nyheter
Næringsliv