Året sett under ett er det selskaper innen finansierings- og forsikringsvirksomhet som er hardest rammet, med en firedobling av konkurstallene fra i fjor.- Eiendomsmeglere og andre bedrifter som driver med omsetning og drift av fast eiendom har en økning i antall konkurser i forhold til i fjor på 318 prosent. Det viser hvor turbulent det har vært i denne bransjen det siste året, sier Molnar.I bygg og anlegg ser det nå litt lysere ut. Selv om det var 107 konkurser i denne bransjen i oktober, mot 94 i samme måned i fjor, er økningen mye mindre enn tidligere i år. Hittil i år har bygg og anlegg hatt 1.036 konkurser, mot 498 på samme tid i fjor.