Dagbladets opplag synker under symbolske 100.000 på søndager og under 200.000 på lørdager. Mediehuset tvinges til å jakte videre på kostnadskutt.Nettutgaven har begynt å tape penger, opplaget faller på papir og annonsørene svikter i alle kanaler.Papirutgaven av Dagbladet falt med rundt 20.000 i opplag alle dager i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. For søndagsavisen ble den symbolske 100.000-grensen passert med et fall på 17.000 eksemplarer til 93.000. På hverdager fortsetter ferden mot 100.000-grensen, der opplaget nå rapporteres til 107.465 mot 126.000 for et år siden, mens tallene for lørdag er 191.000 mot 213.000 i fjor.
InntektsfallTaper på nett
I Berner Gruppens orientering for tallene i tredje kvartal heter det at utviklingen i annonsemarkedet har vært «svært krevende». Inntektsfallet er på 20 prosent.En økning i løssalgsprisen trekker tallene i riktig retning, med en økning på 4,6 prosent i inntekter fra avissalg. Kostnadskutt gjør at driftsresultatet for avisdriften bedres fra minus i fjor til 10 millioner kroner i årets tredje kvartal.På nettet hjelper det lite at Dagbladet er landets fjerde største nettsted, målt etter antall daglige brukere. Tallene stiger til 600.000 (opp fra 537.000 i tredje kvartal i fjor), men annonseinntektene synker.DB Medielab snur dermed et overskudd i tredje kvartal i fjor på 8 millioner kroner til et minus på 6,9 millioner kroner i tredje kvartal i år.«Kostnadsreduserende tiltak er iverksatt og utviklingen i annonsemarkedet vurderes løpende», heter det i kvartalsrapporten. (©NTB)