Kravet og kritikken blir framført i et brev til DN på bakgrunn av DNs retningslinjer for perioden 2010-2014. I disse retningslinjene varsler direktoratet ytterligere innstramming særlig i sjølaksefisket.«Sametinget skal ha full informasjon om alle relevante forhold på alle stadier i en sak», heter det i brevet. Sametinget hevder at slik informasjon ikke er blitt gitt før DN sendte ut sine retningslinjer i september i år.Det er brudd både på nasjonale retningslinjer som regulerer kontakten mellom statlige myndigheter og Sametinget, og i strid med FNs resolusjon om sivile og politiske rettigheter, mener Sametinget. (©NTB)