Atea AS har fått rammeavtale på levering av Tandberg videoløsninger til Hordaland fylkeskommune, går det frem av en børsmelding.Rammeavtalen har en estimert verdi på 15 millioner kroner over 3 år, med mulighet for forlengelse.- Vi har fått en samarbeidspartner som har betydelig erfaring og kompetanse innen videokonferanseløsninger, og vi ser frem til et videre samarbeid også innen dette området, sier Geir Storrø, leder nettverksavdelingen i Hordaland fylkeskommune, i en kommentar.