Tall fra tyske myndigheter viser at landet hadde 10,6 milliarder euro i overskudd på handelsbalansen i september. Dette er opp fra 8,1 milliarder euro i samme måned i fjor, men under forventningen på 11,2 milliarder euro, ifølge vår tjeneste Market Watch.Importen steg 5,8 prosent, mens eksporten hadde en oppgang på 3,8 prosent fra august. Forventningene her var hhv. 0,9 og 2,5 prosent vekst.Driftsbalansen viste pluss 9,4 milliarder euro.