Med det store innslaget av offentlige arbeidsplasser i nord, har det gått bedre med Nord-Norge enn Norge for øvrig.Det er en av hovedkonklusjonene i konjunkturbarometeret for Nord-Norge som Sparebank1 Nord-Norge og Innovasjon Norge presenterte i Tromsø mandag.Ifølge barometeret er det stor usikkerhet som preger utsiktene i arbeidsmarkedet i landsdelen. Den største utfordringen vil være knapphet på arbeidskraft.Siden finanskrisen slo inn i fjor høst, er det i Nord-Norge at arbeidsledigheten har økt minst. Finnmark har ikke lengre landets høyeste ledighet, men er nå på fjerdeplass blant landets fylker. (©NTB)