Bøndene tjente mer i fjor

Jordbruksinntektene økte fra i fjor til i år.

Publisert 15. des. 2009 kl. 14.59
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 22.10
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 149 ord
Foto: Scanpix
Jordbruksinntektene økte med 4 prosent fra 2007 til 2008. Bøndene på Jæren tjener mest per årsverk i landet.I 2008 var resultatet av arbeid og egenkapital per årsverk for norske jordbrukere 212.500 kroner i gjennomsnitt. Dette er en økning på 8.400 kroner (4 prosent) fra 2007, viser den årlige driftsgranskingen utført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).Økte priser på sentrale varer som melk, kjøtt og korn, kombinert med volumøkning, tilskuddsøkning og et godt avlingsår får æren for oppgangen.Inntektsnivået i jordbruket var høyest på Jæren, med 285.100 kroner per årsverk, etterfulgt av flatbygdene på Østlandet (244.500 kroner) og i Trøndelag (240.800 kroner).Trass i 10 prosents inntektsnedgang er det fortsatt gårdsbruk med korn og svin som har høyest inntekt. Lønnsomheten for gårder med bare kornproduksjon økte mest, med 40 prosents inntektsoppgang. Melkeproduksjonen opplevde én prosents inntektsnedgang.Gjennomsnittlig driftsoverskudd per skogbrukseiendom økte også med 4 prosent i 2008, viser rapporten fra NILF. (©NTB)