Børsen avviste klage

Styret ved Oslo Børs tar ikke Telecomputing-klage til følge.

Publisert 16. des. 2009 kl. 16.24
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 22.12
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 67 ord
TeleComputing CEO Sven Tore Kaasa. Foto: Finansavisen.

Styret ved Oslo Børs har i møte 16. desember behandlet en klage over børsens vedtak om godkjennelse av frivillig tilbud på aksjene i Telecomputing. Klagen er ikke tatt til følge.Børsstyret fattet følgende vedtak:Klage over vedtak om godkjennelse av frivillig tilbud fra Seco Invest AS på aksjene i Telecomputing ASA tas ikke til følge. Saken oversendes Børsklagenemnden for behandling.Les hele meldingen fra børsen og bakgrunnen for saken her