Havnedirektør Gunvald Isaksen i Bergen trekker seg etter at en granskningsrapport retter sterk kritikk mot ledelsen ved Bergen og omland havnevesen.Kritikken handler om at enkelte ansatte har arbeidet overtid langt utenfor arbeidsmiljølovens grenser, at ansettelser er gjort uten utlysning, og dårlig økonomistyring.Rapporten retter kritikk både mot ledelsen, enkelte ansatte og styret. Styrets leder er ordfører Gunnar Bakke (Frp) i Bergen. Han la fram rapporten på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.Bakke opplyste at han overtar som havnedirektør inntil en ny leder er på plass. (©NTB)