Post- og teletilsynet (PT) har i dag blitt orientert om at Telenor likevel ikke vil gjennomføre den varslete endringen fra sekund- til minuttaksering av mobilsamtaler til utlandet. PT ble kjent med endringsplanene i forrige uke og reagerte på disse, heter det i en melding fra PT.Tilsynet ba Telenor sist uke om en forklaring på endringsplanene, som ville ført til at alle mobilsamtaler ut av Norge ville bli taksert pr. minutt, og ikke pr. sekund. Dette er et klart brudd på norsk og europeisk praksis, og det bryter også med prinsippet om at forbrukerne bare skal betale for den tiden de faktisk ringer.- Jeg er meget tilfreds med at Telenor likevel ikke gjennomfører endringen, sier PT-direktør Willy Jensen.