Fortsatt lav prisvekst i Europa

Februar-tallene viser 0,9 prosent vekst på årsbasis.

Euro-skulpturen utenfor den Europeiske sentralbanken i Frankfurt - AP Photo/Michael Probst

Tall fra europeiske statistikkmyndigheter viser tirsdag at konsumprisindeksen i eurosonen steg 0,3 prosent på månedsbasis i februar, mens veksten på årsbasis var 0,9 prosent.Ifølge vår tjeneste Market Watch var dette på linje med forventningene.Veksten i kjerneinflasjonen på årsbasis kom også inn som ventet, på 0,8 prosent.