Frykter at villfisk skal bli kreftfremkallende

Miljøvernforbundet krever full stopp i omsetningen av villfisk som har beitet i nærheten av oppdrettsanlegg. Årsaken er den økende kjemikaliebehandlingen av norsk oppdrettsfisk.

En glad laks i dypet

Miljøvernforbundet mener villfisken er eller vil bli kreftfremkallende i løpet av vinteren og våren. Bruken av kjemikalier mot lakselus i norske oppdrettsanlegg eksploderte i fjor. Over 5 tonn ble brukt, 23 ganger så mye som året før. Mattilsynet er bekymret over den økte bruken av kjemikalier på oppdrettsfisk og virkningen dette har på villfisk i nærheten av anleggene, men vurderer likevel ikke den økte kjemikaliebruken som farlig for konsumentene.Dette får Miljøvernforbundet til å reagere, og nå krever de omsetningsforbud for rundt 10.000 tonn villfisk (i hovedsak torsk og sei) som beiter i nærheten av norske oppdrettsanlegg. Årsaken er at forbundet mener at man ikke har noen kontroll over den villfisken som beiter på spillfôr og fiskeskitt fra anleggene, og at det er problematisk at det er så lite kunnskap om konsekvenser for villfisken.Miljøvernforbundet krever derfor et umiddelbart omsetningsforbud mot all villfisk fanget i 5 kilometers radius rundt oppdrettsanlegg som benytter legemiddelet flubenzuron. (©NTB)