KPIXE steg mindre enn i januar

Endte opp 2,1 prosent.

Foto: Scanpix

KPIXE steg med 2,1 prosent i februar fra samme periode i fjor. I januar steg KPIXE med 2,4 prosent, heter det i en melding fra Norges Bank.Tidligere i dag ble det klart at KPI steg med 1,3 prosent fra januar til februar 2010. Elektrisitet inklusive nettleie bidro mest. Fra februar 2009 til februar 2010 steg KPI 3,0 prosent, mens KPI-JAE la på seg 1,9 prosent i samme periode. KPI-JAE steg 0,7 prosent på månedsbasis.KPIXEKPIXE er en indikator for underliggende inflasjon som ble publisert første gang i Pengepolitisk rapport 2/08. KPIXE fanger opp den underliggende veksten i energiprisene i konsumprisindeksen. Teknisk beregnes KPIXE som en sammenveiing av veksten i KPI-JAE og veksten i en beregnet trend av energiprisene i KPI. Over tid vil den derfor vokse i takt med KPI så lenge avgiftsnivået ikke endres vesentlig.