Mindre USA-underskudd enn ventet

Underskuddet på USAs handelsbalanse ble en del mindre enn ventet i januar

President Barack Obama - Foto: David Katz/Obama for America

Tall fra amerikanske myndigheter viser at underskuddet på USAs handelsbalansen for varer og tjenester var 37,3 milliarder dollar i januar.Markedets forventninger, ifølge vår tjeneste Market Watch, var et underskudd på 41,0 milliarder dollar.Tallen viser at eksporten falt 0,3 prosent til 142,7 milliarder dollar, mens importen falt 1,7 prosent til 108,0 milliarder dollar.