Ser økte investeringer

Det er tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren som planlegger vekst i investeringene de neste 12 månedene.

Foto: Norges Bank

Torsdag klokken 14.00 slapp Norges Bank rapporten fra sitt regionale nettverk.Det ble i denne runden rapportert om vekst i de planlagte investeringene for første gang siden våren 2008. Det er tjenesteyting og kommune- og sykehussektoren som planlegger vekst i investeringene de neste 12 månedene. Investeringsnivået i industri og varehandel ventes å avta, både på grunn av lavt aktivitetsnivå og nylig gjennomførte kapasitetsutvidelser.Her er rapporten