Sterk økning for KPI i februar

Konsumprisene steg mye mer enn ventet i februar. Dette bidro mest.

Høyspentmaster. Foto: Scanpix

Ferske tall fra SSB viser at KPI steg med 1,3 prosent fra januar til februar 2010. Elektrisitet inklusive nettleie bidro mest. Fra februar 2009 til februar 2010 steg KPI 3,0 prosent, mens KPI-JAE la på seg 1,9 prosent i samme periode.KPI-JAE steg 0,7 prosent på månedsbasis.Ifølge vår tjeneste Market Watch var det for KPI ventet en økning på 2,6 og 0,8 prosent på hhv. års- og månedsbasis. For KPI-JAE var det ventet en økning på 1,9 og 0,7 prosent på hhv. års- og månedsbasis.Les mer her.PPI Produsentprisindeksen (PPI) steg 2,1 prosent fra januar til februar, også denne oppgangen i stor grad forårsaket av høyere elektrisitetspriser.Innenfor industrien steg prisene 0,7 prosent. Metallindustrien trakk mest opp.Les mer her.