Utbytte til Fredriksen & co

John Fredriksens Golar LNG har sendt ut utbyttemelding.

Tor Olav Trøim (t.v.) og John Fredriksen - Foto: Scanpix

Transportselskapet av flytende naturgass Golar LNG kunngjør med henvisning til fjerde kvartal, at styret i Golar LNG Limited betaler ut utbytte for 2009 til selskapets felles aksjonærer tilsvarende (1) felles andel av selskapets datterselskap Golar LNG Energy Limited ( "Golar Energy") for hver syvende (7) aksje i selskapet holdt av vanlige aksjonærer.Det fremgår av en pressemelding natt til tirsdag.Utbyttet betales ut på eller rundt 15. april 2010. Utbyttet består av opptil 9,7 millioner Golar Energy aksjer samlet, som utgjør cirka 4 prosent av det totale utstedte og utestående aksjer i Golar Energy, som er notert på Oslo Axess børs.