Utsetter norsk e-bok-lansering

Bokbransjen utsetter lanseringen av e-boka i Norge, og ber om et møte med kulturministeren for å diskutere momsfritak.

Tanum Bokhandel i Paleet Foto: Berit Roald / SCANPIX

Trykte bøker har vært fritatt fra merverdiavgiften siden 60-tallet, og momsfritaket har vært et viktig virkemiddel for å fremme lesing og litterær produksjon i Norge. Bokbransjen ønsker at momsfritaket også skal omfatte e-bøker.Tirsdag neste uke skulle de norske e-bøkene lanseres, men nå utsettes planene. I stedet ber bransjen om et møte med kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap).Allerede forrige uke trakk Aschehoug seg fra lanseringen da det ble kjent at finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) var lunken til momsfritak. Fredag fulgte resten av bokbransjen etter.- Norge er et lite språkområde under konstant press. For å styrke norsk språk og en fortsatt satsning på norsk litteratur er det viktig å opprettholde gode rammevilkår for boka og leserne i Norge. De viktigste virkemidlene har vært merverdiavgiftsfritaket, innkjøpsordninger og bokavtale med fast bokpris. Norske e-bøker vil åpenbart ha behov for tilsvarende rammebetingelser for å kunne hevde seg i en stadig mer internasjonalisert virkelighet, sier styreleder Geir Berdahl i Den norske Forleggerforening i en pressemelding.Berdahl får støtte fra Venstres Borghild Tenden. Hun er medlem av Stortingets finanskomité, og er saksordfører for forslagene om å innlemme e-bøker i merverdiavgiftsfritaket.- Merverdiavgiftssystemet vårt må være fleksibelt nok til å ta opp i seg teknologiske endringer. E-bøker bør derfor ha momsfritak på samme måte som vanlige bøker. Noe annet er rett og slett ikke holdbart, sier Tenden.Hun mener kulturministeren snarest bør slå fast noen tydelige prinsipper for bøker som er plattformuavhengig.