Wilhelmsen: - Timingen er god

- Selskapet leverer fortsatt gode resultater og interessen fra investorene har vært god, sier finansdirektør Nils P. Dyvik i Wilh. Wilhelmsen.

CFO Nils P. Dyvik i Wilh. Wilhelmsen. Foto: Finansavisen

Wilh. Wilhelmsen meldte mandag morgen at selskapet ønsker en restrukturering av selskapet og at de vil skille ut forretningsområdene logistikk og shipping i et eget selskap. I denne forbindelse ønsker selskapet å hente inn mellom 200 og 400 millioner dollar.- Timingen er god. Selskapet leverer fortsatt gode resultater og interessen fra investorene har vært god, sier finansdirektør Nils P. Dyvik på dagens pressekonferanse.Wilh. Wilhelmsen har sin virksomhet innenfor de tre segmentene shipping, logistikk og maritime servicetjenester. Bakgrunnen for restruktureringen er i hovedsak et forretningsmessig ønske om å rendyrke og videreutvikle virksomhetsområdene shipping- og logistikktjenester på den ene side og maritime servicetjenester på den andre hver for seg, både administrativt og kapitalmessig.- Dette skyldes at virksomhetsområdene hver for seg er blitt store og kapitalkrevende, og det oppfattes som både organisatorisk og finansielt fordelaktig å drive og finansiere disse virksomhetene innenfor to selvstendige børsnoterte selskaper, heter det i fusjonsplanen.Gjennomføringen er avhengig av at flere faktorer, blant annet av at en nyemisjon i det fusjonerte selskapet på minimum 200 millioner dollar i brutto emisjonsproveny blir gjennomført. Dette skal være garantert av en gruppe eksisterende aksjeeiere og banker. Gjennom fusjonen vil selskapet ha muligheter til å investere.- Vi ser kortsiktige muligheter blant annet på kapasitetssiden, sier Thomas Wilhelmsen som vil tiltre som ny daglig leder i WW Holding i løpet av høsten 2010.