Norsk selskap stanser import fra Marokko

Fiskeoljeimportør GC Rieber stanser sine innkjøp av fiskeolje fra Marokko og okkuperte Vest-Sahara.

Laks - Foto: Scanpix
Næringsliv

Etter at deres største kunde ikke lenger ville ha den omstridte oljen, velger importøren nå å avslutte videre innkjøp fra regionen, opplyser norwatch.no.Handelen er kritisert for å støtte opp under den marokkanske okkupasjonen av Vest-Sahara. I mars avslørte et svensk dokumentarprogram hvordan en rekke norske tankskip fraktet oljen til Norge.Den desidert største kunden til GC Rieber har de siste årene vært fiskefôrprodusenten Ewos som lager fôr til laksenæringen i Norge. Ewos er en del av det statlige oppdrettsselskapet Cermaq.I fjor kjøpte Ewos 20.000 tonn fiskeolje fra regionen. Hver kilo laks som Cermaq lager under navnet Mainstream, inneholder «et halvt kilo fisk fra okkupert hav», har Naturvernforbundet regnet seg fram til. De skriver at 20.000 tonn fiskeolje tilsvarer olje fra 240.000 tonn prosessert fisk. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv