Slik rammer konkursbølgen Norge

- Så godt som alle storbyene har en positiv utvikling til nå i år, sier Experian-direktør Gabor Molnar.

Bergen
Næringsliv

Analyseselskapet Experian forteller at Oslo har en beskjeden nedgang i antall konkurser. Tromsø har en moderat nedgang mens Stavanger har flere konkurser enn i fjor.- Så godt som alle storbyene har en positiv utvikling til nå i år. Både Bergen og Trondheim har markert færre konkurser både i første kvartal og i mars, sammenlignet med i fjor, sier Experian-direktør Gabor Molnar.Oslo har en beskjeden nedgang, Tromsø en moderat nedgang, mens Stavanger har flere konkurser enn i fjor. Kvartalstallene viser at alle de tre nordligste fylkene har flere konkurser enn i fjor. Størst nedgang er det i Sør-Trøndelag, fulgt av Vest-Agder og Buskerud.- Disse tallene vitner om fortsatt vanskelige tider for mange bedrifter. Øker renten en god del i løpet av året, kan det bli enda verre, mener Gabor Molnar.462 bedrifter gikk konkurs i mars. Det er dobbelt så mange som i et normalår.

Nyheter
Næringsliv