Det var totalt 1.740 somaliere som fikk innvilget norsk statsborgerskap i fjor. Sammen med øvrige afrikanere utgjør de en firedel av dem som bokstavelig talt ble nye landsmenn i fjor.Halvparten av de nye statsborgerne i 2009 hadde asiatisk bakgrunn, med irakere og afghanere som de to største gruppene, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.Nesten hver fjerde nye nordmann hører hjemme i Oslo, hele 2.800 personer eller 24 prosent. På de neste plassene kom Akershus og Østfold med henholdsvis 12 og 8 prosent. Færrest nye borgere fikk Finnmark og Sogn og Fjordane. Begge fylkene er hjemsted for 0,9 prosent av dem som offisielt ble nordmenn i fjor.Fra 1977 og fram til 2009 har nærmere 225.000 utenlandske statsborgere fått norsk statsborgerskap. 70 prosent av dem hadde ikke et europeisk statsborgerskap før de byttet.