Bred oppslutning i Stortinget om monarkiet

Monarkiet står sterkt både i befolkningen og i Stortinget. Da Stortinget torsdag behandlet et grunnlovsforslag fra Sosialistisk Venstreparti om innføring av republikk, fikk det bare 17 stemmer. 125 stemte nei til republikk.

Medlemmer av det norske kongehuset - Foto: Scanpix
Næringsliv

I tillegg til SVs representanter ble forslaget støttet av sju representanter fra Arbeiderpartiet: Gorm Kjernli, Laila Gustavsen, Eirin Kristin Sund, Susanne Bratli, Gunn Karin Gjul, Eva Kristin Hansen og Sonja Mandt.RutineforslagSV har fremmet forslag om innføring av republikk siden 1968. Forslaget denne gang gikk ut på å innføre republikk straks og deretter legger spørsmålet som statsform fram for folket i en folkeavstemning. Dette fikk flere til å kalle forslaget ulogisk og useriøst.- Ting tar tid. En dag kommer fornuften til å seire, repliserte SVs hovedtaler Hallgeir H. Langeland.Han hevdet at flertallet velger å vike unna det prinsipielle i forslaget, nemlig at det er galt at noen blir født til makt.- Arvelige stillinger har ikke noe med demokrati å gjøre, konstaterte Langeland.- Kongen samlerSaksordfører Hans Olav Syversen (KrF) viste til folkeavstemningen i 1905, da 79 prosent stemt for monarki, og sammenlignet med en meningsmåling fra april i år som viste at 70 prosent ønsker å beholde kongedømmet.- Dette er en honnør til den måten kongefamilien utøver sine verv på. Mange føler at det er godt at det er noe som ligger fast i omskiftelige tider, sa han.Martin Kolberg (Ap) sa at det er svært få som mener at makt og stillinger skal gå i arv, men hevdet samtidig at det norske monarkiet ikke er noe demokratisk problem.- Kongehuset er en stabiliserende faktor som samler folket. Jeg tror statsformen vil vare lenge, slo Høyres Per-Kristian Foss fast

Nyheter
Næringsliv