Bred oppslutning i Stortinget om monarkiet

Monarkiet står sterkt både i befolkningen og i Stortinget. Da Stortinget torsdag behandlet et grunnlovsforslag fra Sosialistisk Venstreparti om innføring av republikk, fikk det bare 17 stemmer. 125 stemte nei til republikk.

Medlemmer av det norske kongehuset - Foto: Scanpix
Næringsliv
I tillegg til SVs representanter ble forslaget støttet av sju representanter fra Arbeiderpartiet: Gorm Kjernli, Laila Gustavsen, Eirin Kristin Sund, Susanne Bratli, Gunn Karin Gjul, Eva Kristin Hansen og Sonja Mandt.
Rutineforslag- Kongen samler
SV har fremmet forslag om innføring av republikk siden 1968. Forslaget denne gang gikk ut på å innføre republikk straks og deretter legger spørsmålet som statsform fram for folket i en folkeavstemning. Dette fikk flere til å kalle forslaget ulogisk og useriøst.- Ting tar tid. En dag kommer fornuften til å seire, repliserte SVs hovedtaler Hallgeir H. Langeland.Han hevdet at flertallet velger å vike unna det prinsipielle i forslaget, nemlig at det er galt at noen blir født til makt.- Arvelige stillinger har ikke noe med demokrati å gjøre, konstaterte Langeland.Saksordfører Hans Olav Syversen (KrF) viste til folkeavstemningen i 1905, da 79 prosent stemt for monarki, og sammenlignet med en meningsmåling fra april i år som viste at 70 prosent ønsker å beholde kongedømmet.- Dette er en honnør til den måten kongefamilien utøver sine verv på. Mange føler at det er godt at det er noe som ligger fast i omskiftelige tider, sa han.Martin Kolberg (Ap) sa at det er svært få som mener at makt og stillinger skal gå i arv, men hevdet samtidig at det norske monarkiet ikke er noe demokratisk problem.- Kongehuset er en stabiliserende faktor som samler folket. Jeg tror statsformen vil vare lenge, slo Høyres Per-Kristian Foss fast