For de fleste av disse har det medført utsettelse av planlagte prosjekter, viser en fersk undersøkelse gjort for Amesto Business Partner.På oppdrag fra Amesto Business Partner gjennomførte Perduco nylig en spørreundersøkelse blant 700 næringslivsledere om likviditetsproblemer i løpet av finanskrisen, hvilke konsekvenser dette har fått og hvordan situasjonen ser ut nå.
Hver tredje har slittVerst for de minste
  • 37 prosent av bedrifter med 1-4 ansatte.37 prosent av bedrifter med 1-4 ansatte.
  • 33 prosent av bedrifter med 5-19 ansatte.33 prosent av bedrifter med 5-19 ansatte.
  • 22 prosent av bedrifter med 20-99 ansatte.22 prosent av bedrifter med 20-99 ansatte.
  • 19 prosent av bedrifter med 100 ansatte eller flere.19 prosent av bedrifter med 100 ansatte eller flere.
Konsekvenser for 8 av 10
Undersøkelsen viser at anslagsvis 34 prosent av landets bedrifter har opplevd likviditetsproblemer det siste året.- Dette er et høyt tall. Det innebærer at 50.000 bedrifter det siste året for eksempel har måttet prioritere hvilke regninger de har kunnet betale, hvilke de har måttet utsette eller de har måttet kontakte banken for å finne en løsning, sier administrerende direktør Kristijane Cook Bulukin i Amesto Business Partner.Mindre bedrifter har oftere opplevd likviditetsproblemer de siste 12 månedene: - Heldigvis for norsk næringsliv og arbeidsliv har problemene vært mindre blant de største. Når hver femte bedrift med 20 ansatte eller flere har hatt likviditetsproblemer innebærer det likevel at mange har vært i faresonen. Det beyr i praksis at drøyt 3.000 bedrifter og nær 100.000 ansatte er berørt, sier Bulukin.23 prosent av de spurte sier at deres bedrift i løpet av siste 12 måneder har måttet utsette planlagte prosjekter eller innkjøp. Blant dem som oppgir at de har hatt likviditetsproblemer, sier imidlertid 79 prosent at måttet utsette prosjekter eller innkjøp.