Arne Blystad-selskapet Saga Tankers ASA blir tatt opp til notering på Oslo Axess fredag. Ticker blir SAGA.Det er 78.888.559 aksjer i selskapet.
Om Saga Tankers
Saga Tankers ASA er et norsk rederi innen stortank med fokus på jevnlige utbytteutbetalinger til aksjonærene. Teknisk og kommersiell drift av Saga Tankers' skip blir foretatt av verdensledende tjenestetilbydere. Selskapet vil være opportunistisk i sin evaluering av lange tidscertepartier versus å beholde skipene i spotmarkedet, dog alltid med fokus på å maksimere aksjonærverdiene.Saga Tankers ASA er klassifisert av MSCI Barra and S&P (Standard & Poor`s) som 10102040 - Oil & Gas Storage & Transportation I GICS (Global Industry Classification Standard)