Foreløpige tall fra europeiske statistikkmyndigheter viser at PMI (Purchasing Manager Index) for servicesektoren endte på 55,4 i juni, ned fra 56,2 i mai.Indeksen var
ventet inn på 55,9.En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå. Tall fra tyske myndigheter viser at PMI (Purchasing Management Index) for servicesektoren endte på 54,6 i juni, ned fra 54,8 i mai.Indeksen var ventet inn på 54,7. Tall fra franske myndigheter viser at PMI (Purchasing Management Index) for servicesektoren endte på 61,6 i juni, ned fra 61,4 i mai.Indeksen var ventet inn på 60,5.Foreløpige tall fra europeiske statistikkmyndigheter viser at PMI (Purchasing Manager Index) for industrien endte på 55,6 i juni, ned fra 55,8 i mai.Indeksen var ifølge Market Watch ventet inn på 55,3.En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.Tall fra franske myndigheter viser at PMI (Purchasing Management Index) for industrien endte på 54,9 i juni, ned fra 55,8 i mai.Indeksen var ventet inn på 55,1.Tall fra tyske myndigheter viser at PMI (Purchasing Management Index) for industrien endte på 58,1 i juni, ned fra 58,4 i mai.Indeksen var ventet inn på 58,0.