Siste frist for 5-kronemynter

Nyttårsaften er siste frist for å innløse de gamle 5-kronemyntene produsert før 1998. Deretter er det bare affeksjons- og samleverdien som gjelder for disse myntene som alle er preget uten hull.

Foto: Scanpix
Næringsliv
Nesten 40 millioner slike mynter er fortsatt i sirkulasjon, men 31. desember er det slutt, melder Norges Bank.- Sjekk skuffer og skap, oppfordrer direktør Trond Eklund i avdeling for kontante betalingsmidler.5-kronemynter uten hull ble utgitt fram til 1997, og Norges Banks plikt til å innløse disse myntene opphører 31. desember 2010. Innløsningsfristen gjelder også for 5-kronemynter med spesialpreg utgitt i perioden fra 1975 til 1997.I avdeling for kontante betalingsmidler får NTB opplyst at den aktuelle mynten ble trukket tilbake allerede i juli 1999. Da var den gyldig betalingsmiddel fram til juli 2000. Deretter har Norges Bank lovpålagt plikt til å innløse en utgått mynt i ti år.I dette tilfellet har sentralbanken valgt å forlenge fristen for innløsning med et halvt år, altså ut året.