Det internasjonale energibyrået (IEA) holder anslaget for oljeetterspørselen i 2010 uendret på 86,4 millioner fat pr dag, opplyser TDN Finans.Siden forrige mellomlangsiktige rapport i desember 2009 har IEA justert ned etterspørselen i 2010 med 90.000 fat.
I Norge har regjeringen bestemt seg for å utlyse 94 blokker i den 21. konsesjonsrunden
for norsk sokkel, det er seks færre enn de 100 foreslåtte blokkene.Opprinnelig ble det tidligere i vinter sendt ut høringsforslag for totalt 100 blokker eller deler av blokker. Tildelingen av blokkene til oljeselskapene skal skje våren 2011.Saken har vært en hard nøtt for den rødgrønne regjeringen, på grunn av uenighet om hvor mange blokker som skal lyses ut. Enkelte av de foreslåtte og omstridte områdene ligger rett sør for Lofoten og Vesterålen.