Det er nesten 3 millioner mer enn på samme tid i fjor.Pengene er fordelt på 141 beslag. Også det er en økning fra første halvår i fjor, da det ble gjort 103 beslag, melder NRK.Det er ikke tilfeldig at denne type beslag øker, sier Tor Fredriksen, kontorsjef hos Tollvesenet på Gardermoen.- Vi har rettet søkelyset mot økonomisk kriminalitet. Der er valutasmugling helt sentralt, sier Fredriksen.Tanken er at de kriminelle ofte er nødt til å smugle penger i forbindelse med sin virksomhet. Ved å ta pengene håper tollerne å fjerne fortjenesten av de kriminelle handlingene.- Om vi klarer å ta ut profitten av de kriminelle handlingene har vi kommet mye lenger enn om vi bare tar ut en enkeltstående kurer eller tar et enkelt beslag av for eksempel narkotika, sier Fredriksen.En spesialtrenet hund som lukter større pengesummer, har bidratt til beslagene. Men det er også tatt valuta i vanlige kontroller. Både nordmenn og utlendinger blir tatt.- Og det skjer både ved inn- og utreiser, sier Fredriksen.Det er lovlig å ta med seg norsk valuta utenlands, men alle beløp over 25.000 kroner skal deklareres på forhånd. (©NTB)