Forbudet, som ble utarbeidet i 2004, sier at kringkastere kan bli bøtelagt dersom banneord blir ytret på lufta.En amerikansk ankedomstol har nå besluttet at Den føderale kommunikasjonskommisjonens (FCC) regel hadde en «svekkende effekt» på kringkastere, skriver BBC.Mediebedriftene som utfordret regelen, er fornøyde med kjennelsen.Domstolen uttaler at regelen utarbeidet av FCC forbyr alle åpenbare støtende referanser til sex, seksuelle organer og ereksjon uten at de har noen klar definisjon på hva som er ansett som støtende.Ifølge kjennelsen svekker bestemmelsen den frie talen og lager en redselsfull atmosfære blant amerikanske kringkastere.FCC-representant Michael Copps mener rettens kjennelse er «familiefiendtlig».