Bedrifter over hele landet risikere å måtte redusere driften i vinter dersom det blir knapphet på strøm.Det gjelder særlig bedrifter på Vestlandet og i Midt-Norge. Det er spesielt i disse landsdelene Statnett frykter strømmangel i kalde perioder.Statnett har inngått avtaler om energiopsjoner med flere industribedrifter. Om det blir nødvendig, kan et samlet energivolum på 1.100 gigawattimer (GWh) frigjøres ved at bedriftene reduserer sitt forbruk. Én GWh tilsvarer én million kilowattimer.Omfanget av energiopsjoner er større enn sist vinter, da det var kaldt og tørt i store deler av landet veldig lenge. Ordningen er en måte å forsikre seg mot strømmangel i svært anstrengte perioder. I tillegg til energiopsjoner er reservekraftverkene i Midt-Norge et middel mot å unngå rasjonering.Statnett opplyser at bedriftene som deltar i ordningen, forplikter seg til å redusere strømforbruket dersom et blir nødvendig. De får betalt for opsjonen, eller muligheten. I tillegg vil bedriftene få betalt ved innløsning av opsjonene. (©NTB)