Singapore har fått kickstartet økonomien etter at landet kom ut av den verste resesjonen siden 1965 i fjor. Nå er Singapore i ferd med å overta rollen som det landet med høyest BNP-vekst i Asia.I første halvår økte BNP i Singapore med hele 18,1 prosent, godt hjulpet av kasino og turisme, melder Bloomberg. Med det vil landet også være et av de landene som nå vokser raskest i hele verden.I 2. kvartal økte BNP med 26 prosent fra 1. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2009 var veksten på 19,3 prosent.På vei opp fra grøfta ble BNP-veksten i første kvartal for øvrig revidert til 45,9 prosent!Vekstanslagene for Kina ligger nå, i følge Goldman Sachs, på 9,5 til 10,1 prosent i år. For Singapore ligger anslaget på en vekst på 13 prosent for 2010. Så høy vekste har ikke Singapore hatt siden 1972, da økonomien var på drøyt 8 prosent av dagens.Men veksten kan bli høyere enn det også. Wai Ho Leong, hos Barclays Plc i Singapore, har hevet vekstanslaget i 2010 til 14,5 prosent, melder Bloomberg.Det som bidrar kraftig til veksten er den økende turismen, blant annet som følge av at myndighetene, etter en 4-års stopp, igjen åpnet opp igjen for kasinoer. Det var et ledd i en målsetting om å doble antallet turister innen 2015.Med sterk vekst øker også tilliten til økonomien, noe som kommer til uttrykk i credit-deafult swaps for det statseide investeringsselskapet Temasek Holdings Pte. Den er nå på komfortable 43, i følge CMA Datavision.Uten sammenligning forøvrig er CDS på norsk statsgjeld 25.