Den harmoniserte konsumprisindeksen i Storbritannia var opp 0,1 prosent på månedsbasis i juni, opplyses det i en melding.På årsbasis steg konsumprisene med 3,2 prosent.Det var på forhånd ventet at prisene skulle være uendret på månedsbasis og stige 3,1 prosent på årsbasis.Kjerneinflasjonen var opp 3,1 prosent på årsbasis. På forhånd var den ventet å stige 2,8 prosent.